Ledenadministratie - sv Ruwaard

Ledenadministratie

ALGEMENE LEDENADMINISTRATIE S.V. RUWAARD

Naam: Geertje Schuijers
            Baronie 43
            5345NG Oss
E-mailadres: ledenadministratie@svruwaard.nl

Telefoonnummer: 0412-69 11 80
(van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, NIET in het weekend.)

Leeftijdscategoriëen KNVB seizoen 2018/2019

Senioren

Vanaf 01-01-1999

Ouder dan 18 jaar

JO19 

01-01-2000 / 31-12-2000

17 / 18 jaar

JO18

01-01-2001 / 31-12-2001

16 / 17 jaar

JO17 

01-01-2002 / 31-12-2002

15 / 16 jaar

JO16

01-01-2003 / 31-12-2003

14 / 15 jaar

JO15 

01-01-2004 / 31-12-2004

13 / 14 jaar

JO14

01-01-2005 / 31-12-2005

12 / 13 jaar

JO13 

01-01-2006 / 31-12-2006

11 / 12 jaar

JO12

01-01-2007 / 31-12-2007

10 / 11 jaar

JO11 

01-01-2008 / 31-12 2008

  9 / 10 jaar

JO10

01-01-2009 / 31-12-2009

    8 / 9 jaar

JO 9 

01-01-2010 / 31-12-2010

    7 / 8 jaar

JO 8 

01-01-2011 / 31-12-2011

    6 / 7 jaar

JO 7 

01-01-2012 / 31-12-2012

    5 /  6 jaar

 

Contributie S.V. Ruwaard vanaf 1 juli 2018

 

 

Per jaar

Per half jaar

Senioren

€ 200,00

€ 100,00

JO19

€ 150,00

€ 75,00

JO18

€ 150,00

€ 75,00

JO17

€ 150,00

€ 75,00

JO16

€ 150,00

€ 75,00

JO15

€ 150,00

€ 75,00

JO14

€ 150,00

€ 75,00

JO13

€ 126,00

€ 63,00

JO12

€ 126,00

€ 63,00

JO11

€ 126,00

€ 63,00

JO10

€ 126,00

€ 63,00

JO 9

€  90,00

€ 45,00

JO 8

€  90,00

€ 45,00

JO 7

€  90,00

€ 45,00

JO 6

€  90,00

€ 45,00

Voetballend kader

€ 126,00

€ 63,00

Kader/ Vrijwilligers

€  42,00

€ 21,00

Jeugdkader/Jeugdvrijwilliger

Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage

Niet actieve leden

€  42,00

€ 21,00

4e lid binnen een gezin

GRATIS

GRATIS

 

De contributie kunt u per jaar of per half jaar betalen. Dit gaat via een automatische incasso, waarvoor u de machtiging op het inschrijfformulier moet invullen en ondertekenen.

Indien u hierover andere afspraken wilt maken, neemt u aan het begin van het seizoen
contact op met de ledenadministratie.

Aanmelden jeugdspelers

Je mag eerst 4 x gratis trainen. Daarna kun je beslissen of je definitief lid wilt worden.
Voor meer informatie (of aanmelden voor de proeftrainingen) kun je je richten tot
het bestuur.

Inschrijven

Dit doet u door het aanmeldingsformulier te downloaden, printen (via Excel) en vervolgens volledig in te vullen en te ondertekenen. Vanaf 18 jaar voegt u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs er bij. Daarna kunt u het inleveren op bovengenoemd adres.
Tevens moet er € 3,00 inschrijfgeld worden voldaan. (Let op: NOOIT geld opsturen per post!)
Met ondertekening van ons inschrijfformulier dient u zich ook te houden aan onze voorwaarden en gedragsregels.

Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor de duur van een volledig seizoen.
Let er op dat u vanaf de D-leeftijd ook een recente pasfoto meelevert.

Overschrijven van andere vereniging

Indien u van een andere vereniging bij ons wilt komen spelen, kunt u zich via de normale aanmeldingsprocedure (Zie kopje “Inschrijven” hierboven) bij ons aanmelden. Door uw aanmelding te verwerken gaat er automatisch een overschrijvingsverzoek naar uw laatste vereniging. Voor alle overschrijvingen geldt dat er ook een verzoek naar de KNVB gaat. Zolang u aan de voorwaarden van de vereniging en de KNVB (zie KNVB.nl) hebt voldaan kunnen zij hiervoor akkoord geven.


Overschrijven naar andere vereniging

Indien u bij ons wilt stoppen (of binnen drie seizoenen nadat u bij ons bent gestopt) en bij een andere vereniging wilt gaan spelen, kunt u zich aanmelden bij uw nieuwe vereniging. Deze zorgen middels verwerking van uw aanmelding ervoor dat wij een overschrijvingsverzoek krijgen.
Zolang u aan onze voorwaarden heeft voldaan, zullen wij hiervoor akkoord geven.
We stellen het op prijs als u uw afmelding ook bij ons doorgeeft.

Afmelden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van EEN HEEL SEIZOEN of een gedeelte hiervan als men in de loop van het seizoen lid wordt.

DATUM OPZEGGING:

Men kan alleen aan het einde van seizoen opzeggen VOOR 15 JUNI 2018.


TUSSENTIJDSE OPZEGGING:

Bij tussentijdse opzegging moet men toch het resterende bedrag aan contributie betalen.

Dit staat vermeld in de voorwaarden op het aanmeldingsformulier.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier bent u akkoord gegaan met de Gedragscode zoals deze door SV Ruwaard is opgesteld.

AFMELDINGSFORMULIER:

Indien u of uw zoon of dochter wilt stoppen met voetballen kunt u het afmeldingsformulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Hierna stuurt u het per post naar de ledenadministratie.

Als u zich halverwege het seizoen afmeld zal de eventueel resterende contributie moeten worden betaald, zoals vermeld in de voorwaarden.

Wijzigingen

Alle wijzigingen, zoals adres, telefoonnummers, mailadressen, rekeningnummer e.d. kunt u doorgeven middels het wijzigingsformulier wat u hier kunt downloaden. Vervolgens printen, invullen, ondertekenen en opsturen aan de ledenadministratie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!